Leon DeGrelle on the Waffen SS

Leon Degrelle        Kurt Adolf Wilhelm Meyer

Michael Wittmann          national-socialist

Waffen SS Standartenfuehrer Max Hansen             Waffen SS Oskar Wolkerstorfer

Waffen SS gaze          Waffen SS battleload

pretty SS girl        Eyes

 

 

leon-degrelle2          72x30 banner

 

white girls 572  Voltaire 2

Waffen SS Wallonien poster                   white girls 145

Waffen SS 14words     Waffen SS MG 42

white girls 1022                        white girls 668

Voltaire     white kids 102

 

 

Heinz_Guderian           Deutsche Reichsbahn 1940

Waffen SS Gruppenfuhrer Hermann Priess       Waffen SS Oberfeldwebel Albert Kerscher      Waffen SS Hauptsturrnfuhrer Walter Girg

nspropassld  nspropass

Adolf Hitler snowflakes        Adolf Hitler SA Marschiert